Forbrukerombudet
- enklere og tryggere marked for forbrukerne

Får barna lommepengar på bankkort? Dette bør du tenkje på

28.07.2014

Kontantar er ut, betalingskort er inn – også for mange under 13 år. Men barnekort krev også  god opplæring og trygge vilkår. No skal Forbrukarombodet kontrollere at bankane tek tilstrekkeleg omsyn til stadig yngre kortbrukarar.

Ver merksam på rettane dine ved leige av hybel

23.07.2014

I år, som tidlegare, er det vanskeleg for studentar å få tak i studenthybel. Enkelte utleigarar kan bli freista til å utnytte situasjonen, og det er difor viktig at du som student er merksam på rettane dine.

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Hege Kristin Ulvin