Krever bedre sikkerhet ved kjøp av flybilletter

Tips en venn

Mottakers e-post:
Din e-post:

Krever bedre sikkerhet ved kjøp av flybilletter

05.08.2004

Reisegarantifondet gir pakke­turister pengene tilbake dersom reiseselskap går konkurs. Forbrukere som kjøper vanlige flybilletter har ikke de samme rettighetene, selv om de forskuddsbetaler for billettene sine uten noen form for sikker­het for innbetalingen. Forbrukerom­budet og Handels- og Servicenær­ingens Hoved­organisasjon (HSH) går nå i bresjen for en lovendring som vil gi flyreisende samme beskyt­telse som pakketurister.

De siste par årene har flymarkedet vært svært ustabilt, og flere flyselskap har gått konkurs - noe mange forbrukere smertelig har fått erfare. Forbrukerombudet, HSH og Reisegarantifondet mener tiden er inne for å sikre forbrukernes rettigheter ved konkurs og nedleggelser av flyselskaper. 

"Forbrukere får store pro­blem­er dersom flyselskapet de har kjøp billetter hos går kon­kurs. Noen mister pengene de har betalt og opp­lever at den etterlengtede ferien går i vasken. Andre har blitt sittende fast på feriestedet uten mulighet for å komme seg hjem før de har kjøpt dyre returbilletter fra andre operatører," sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon. "Dette skal vi gjøre noe med," slår Thon fast.  

Både HSH og Forbrukerombudet har tatt saken opp med Barne- og familiedepartementet. Begge organisasjonene mener det er behov for bedre rettigheter for forbrukerne ved kjøp av flybilletter, og har derfor bedt departementet utrede ny lovgivning som sikrer forbrukernes rettigheter på dette punktet.  

Barne- og familiedepartementet har bekreftet overfor Forbrukerombudet at økt sikkerhet for kjøp av flybilletter er en viktig forbrukersak. I første omgang har departementet sendt ut forslaget fra Forbrukerombudet og HSH til Samferdselsdepartementet, Flyselskapenes Landsforening, Forbrukerrådet og Reisegarantifondet for å få synspunkter.

Både Forbrukerrådet og Reisegarantifondet støtter HSH og Forbrukerombudets forslag om å styrke forbrukernes rettigheter ved kjøp av flybilletter.

 

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Trine Aaen