NSBs pendlererstatning er for dårlig

Tips en venn

Mottakers e-post:
Din e-post:

NSBs pendlererstatning er for dårlig

05.02.2010

Forbrukerombudet er ikke fornøyd med NSBs nye forslag til pendlererstatning. - Den fanger ikke opp de korte og hyppige forsinkelsene, fastslår forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

NSBs forsinkelser og Forbrukerombudets forslag til ny kompensasjonsordning har fått mye oppmerksomhet etter nyttår.

1. februar lanserte NSB nye erstatningsregler for togpassasjerer med periodebillett. Den nye ordningen legger opp til at passasjerene får tilbakebetalt deler av billettprisen dersom toget er mer enn 30 minutter forsinket.

I et brev til Samferdselsdepartementet understreker forbrukerombud Bjørn Erik Thon at NSBs tilbud til pendlerne er for dårlig: 

«Formålet med en pendlerkompensasjon må være å fange opp de korte og hyppige forsinkelsene som jernbanepassasjerene opplever jevnlig (...) pendlerne er med dagens ordning i realiteten avskåret kompensasjon».

Forsinkelsestiden må halveres
Ferske tall fra Jernbaneverket viser at kun et fåtall av forsinkelsene i togtrafikken er over 30 minutter, noe som innebærer at pendlerne faller utenfor NSBs erstatningsordning.

- På bakgrunn av tallene fra Jernbaneverket mener jeg at forsinkelsestiden må halveres fra 30 til 15 minutter. Etter min mening er det urimelig at pendlerne kan risikere å komme 25 minutter for sent på jobb hver dag uten noen form for kompensasjon, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Nytt EU-regelverk
Bakgrunnen for NSBs tilbud til togpassasjerene er nye EU-regler som blant annet pålegger togselskapene en plikt til å utbetale passende erstatning til passasjerer med periodebillett.

- Etter min vurdering er ikke NSBs tilbud til passasjerene å regne som en passende erstatning. Jeg håper NSB vil revurdere ordningen og komme pendlerne i møte, avslutter Thon.

Les Forbrukerombudets brev til Samferdselsdepartementet her.

Kontaktpersoner hos Forbrukerombudet:
Gry Nergård, nestleder (Tlf: 99 00 50 80)
Jo Gjedrem, seksjonssjef (Tlf: 93 23 16 40)
Ole André Tveit, juridisk rådgiver (Tlf: 45 23 00 06)

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Trine Aaen