Vil ha bedre rettigheter for Skyss-passasjerer

Tips en venn

Mottakers e-post:
Din e-post:

Vil ha bedre rettigheter for Skyss-passasjerer

29.04.2010

Forbrukerrettighetene blir ikke godt nok ivaretatt i forslaget til nye transportvilkår for selskapet Skyss, mener Forbrukerombudet. - Det legges blant annet opp til for dårlige rettigheter for passasjerene ved forsinkelse og innstilling, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Forbrukerombudet har nylig gjennomgått Samferdselsdepartementets forslag til nye transportvilkår for Skyss, Hordaland fylkeskommunes selskap for tjenester innen kollektivtransport.

- Jeg har flere innspill til transportvilkårene, og etterlyser særlig bedre regler for pendlere, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.    

Forsinkelse
Skyss har lagt opp til at dersom transportmiddelet er forsinket ved påstigning, anses dette som akseptert av passasjeren. Bestemmelsen må leses slik at passasjerene ikke har noen rettigheter i forhold til Skyss dersom de velger å reise med forsinket buss/bane.
      
- Dette er et urimelig vilkår. Jeg mener at passasjerene har krav på å få dekket påregnelige dokumenterte utgifter som følge av forsinkelsen så lenge årsaken til forsinkelsen er innenfor Skyss sin kontroll. Vedtektene bør derfor endres på dette punktet, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon.

Innstilling
Ved innstillinger skal Skyss sørge for alternativ transport innen rimelig tid. Hvis dette ikke er mulig har passasjerene krav på å få dekket utgifter til alternativ transport og i noen tilfeller utgifter til overnatting der dette er nødvendig. De nærmere regler for dette fremgår av Skyss sin reisegaranti.

- Det er positivt at Skyss tilbyr passasjerene å få dekket utgifter til alternativ transport gjennom reisegarantien. Hvis innstillingen skyldes forhold innenfor selskapets kontroll, bør passasjerene imidlertid også få dekket øvrig tap, sier Bjørn Erik Thon.

Rettigheter for pendlere
Skyss bør tilby en egen kompensasjonsordning for pendlere. Dette finnes ikke i vedtektene per i dag.
 
- Formålet med en slik pendlerkompensasjon bør være å fange opp hyppige og gjentatte forsinkelser som passasjerene utsettes for jevnlig. For reisende med periodebilletter utgjør mange små forsinkelser i løpet av billettens gyldighetstid en mangel som jeg mener bør gi rett til prisavslag, sier Bjørn Erik Thon.           


Kontaktpersoner hos Forbrukerombudet:
Jo Gjedrem, seksjonssjef (Tlf: 93 23 16 40)
Frøydis Gjems-Onstad, juridisk seniorrådgiver (Tlf: 46 62 80 01)   

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Trine Aaen