Etterlyser endringer i lovgivningen om elektronisk kommunikasjon

Tips en venn

Mottakers e-post:
Din e-post:

Etterlyser endringer i lovgivningen om elektronisk kommunikasjon

05.06.2012

I oktober 2010 var forslag til endringer i lovgivningen om elektronisk kommunikasjon på høring. Forslaget skal innføre den såkalte “ekompakken” fra EU, og tar for seg mange viktige forbrukerspørsmål om bruken av ulike elektroniske kommunikasjonsmidler. Drøyt ett og et halvt år etter at høringsfristen gikk ut har det fremdeles ikke kommet noen konkrete forslag til lovendringer, og Forbrukerombudet etterlyser nå hva som skjer i saken.

På tide å begrense bindningstiden
Et viktig tema for forbrukerne er hva lovgivningen vil tillate med hensyn til bindingstider. I Norge er dette per i dag ikke regulert gjennom lovgivningen, men Forbrukerombudet har gjennom forhandlinger fått på plass at 12 måneder er maksimal lengde på bindingstiden i avtaler om f.eks. mobilabonnement. Videre er det er kun tillatt med bindingstid dersom forbrukerne samtidig tilbys en fordel, som regel en subsidiert telefon.

Bindningstidene for elektroniske kommunikasjonstjenester i de nordiske landene varierer mellom 6 og 24 måneder. De nordiske forbrukerombudenes holdning er at bindingstidene bør settes ned til maksimalt 6 måneder. Les mer om dette her.

- I og med at innføringen av ekompakken har blitt noe forsinket i Norge og fordi erfaringene fra Danmark med seks måneders bindingstid er gode, mener jeg det er naturlig å vurdere et tilsvarende nivå også i Norge, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Tryggere avtaleinngåelse
Et annet tema i ekompakken, er reguleringen av fellesfakturerte tjenester, dvs. betaling for mobile innholdstjenester og andre digitale ytelser via telefon. Disse tjenestene skaper problemer for forbrukerne blant annet fordi avtaleinngåelsen ikke er sikker nok.

Forbrukerombudet mener at lovgivningen bør stille krav til hvordan avtaler skal kunne inngås med mobiltelefonen, som både sikrer at forbrukeren vet hva avtalen går ut på og at den næringsdrivende får godt nok bevis for avtalen. Dette har Forbrukerombudet tatt opp i sin høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet.

Tryggere avtaleinngåelse og betaling via mobiltelefon er også et av temaene i EUs grønnbok om kort, internett- og mobilbetaling. Les Forbrukerombudets høringsuttalelse til denne her.

- Det er viktig at det kommer på plass regler om en sikrere avtaleinngåelse når forbrukerne betaler for ulike tjenester med mobiltelefonen. Et krav om dobbelt bekreftelse kan være en løsning som vil redusere problemene vi ser i denne bransjen, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Dette synet støttes også av Markedsrådet i et vedtak de nylig har fattet mot firmaet M Quest, hvor selskapet måtte betale til sammen 650 000 kr for å ha sent ut og krevd betaling for SMSer uten avtale.

Kontaktperson hos Forbrukerombudet:
Gry Nergård, forbrukerombud (Tlf: 990 05 080)

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Trine Aaen