Om Forbrukerombudet

Tips en venn

Mottakers e-post:
Din e-post:

Om Forbrukerombudet

Forbrukerombudet er en offentlig myndighet, og består av rundt 30 ansatte, som holder til i Oslo. Ombudet skal, ut fra hensyn til forbrukerne, føre tilsyn med at de næringsdrivendes markedsføring og standard kontraktsvilkår er i samsvar med markedsføringsloven.

Forbrukerombudet ledes av en person som også har tittelen forbrukerombud. Han eller hun blir utnevnt av Kongen i Statsråd for perioder på seks år av gangen. Gry Nergård ble utnevnt til nytt forbrukerombud 5. november 2010.

Forbrukerombudets visjon er å jobbe for et enklere og tryggere marked for forbrukerne. Vi skal forebygge og stoppe ulovlig markedsføring og urimelige kontrakter. Dette skal vi oppnå gjennom dialog, forhandlinger, effektiv bruk av sanksjonsapparatet og informasjonsvirksomhet. Vi skal spille en aktiv rolle i internasjonale fora. Våre kjerneverdier er: Kvalitet, effektivitet og troverdighet.

Forbrukerombudet får rundt 10 000 skriftlige klager og henvendelser i året. For å være mest mulig effektive prioriterer vi bestemte innsatsområder. Her gir vår virksomhetsplan ofte føringer. Vi vektlegger effektive arbeidsmetoder, og dette innebærer at vi både behandler saker fortløpende, men også samler klager og behandler temaer mer samlet. På bakgrunn av tidligere henvendelser og den generelle samfunnsutviklingen, prioriterer vi hvert år hvilke tema og bransjer vi skal jobbe med. Virksomhetsplanen vår finner du lenke til i menyen til venstre.

Forbrukerombudet løser ikke tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Dette er det Forbrukerrådet og forbrukerklagenemndene som gjør. Forbrukerrådet er en interesse- og serviceorganisasjon for forbrukerne som også kan gi deg råd om hvilke rettigheter du har ved kjøp av varer eller tjenester. Informasjon om hvordan du går fram for å klage til Forbrukerrådet eller en av klagenemndene finner du her:

Forbrukerombudet, Sandakerveien 138, 0484 Oslo | Tlf 23 400 600 | Faks 23 400 601 | Nettredaktør: Trine Aaen